Nedeľa, 23. September 2018
Logo EÚ Logo ROP Znak SR


Kasárne / Kulturpark


Jedným z kľúčových investičných zámerov projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 je premena bývalých kasárenských skladov na Kukučínovej ulici na kultúrne centrum mesta pre stretávanie, tvorbu, spájanie a prezentáciu rôznych žánrov moderného umenia. Komplex budov postavený koncom 19. storočia je zasadený do historického gaštanového parku. Park bude slúžiť Košičanom pre relax, voľno-časové aktivity detí a aj ako letné kino.

Areál Kulturparku budú tvoriť 3 hlavné objekty Centrálny kultúrny objekt, mestská galéria a kreatívny inkubátor. Objekty budú ponúkať výstavné priestory, divadelné štúdio, priestormi určenými pre výmenné pobyty umelcov, ateliéry, kreatívne štúdiá a laboratóriá. Multifunkčné mestské výstavné a kongresové priestory ponúknu variabilné využitie v nadväznosti na ostatné funkcie areálu.

Objekt kreatívneho inkubátora poskytne zvýhodnený prenájom umelcom, priestory pre začínajúce firmy pôsobiace v oblasti kreatívnych činností a subjekty zo sféry kultúry a umenia. Výhodou práce v objekte typu kreatívneho inkubátora bude možnosť využitia spoločných a outsourcovaných administratívnych a servisných služieb (účtovníctvo, telekomunikačné pripojenia atď.), poskytnutie špecializovaných vzdelávacích programov (napr. školenia v oblasti kultúrneho manažmentu, zvyšovanie mediálnej gramotnosti) a informácií, konzultačných služieb (partnerstvá, networking, granty, projektový manažment).

V roku 2009 bola vyhlásená súťaž návrhov. S víťazom súťaže - ateliér Zerozero z Prešova - sa po rokovacom konaní uzatvorila zmluva na projekčné práce. V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia pre stavebné povolenie a v januári 2011 sa podľa harmonogramu prác očakáva vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu. Ukončenie stavebných prác je koncom roka 2012.


Návrh na rekonštrukciu bývalých Kasární / Kulturpark Košice     /pdf file  79 MB/
 21.10.2009   Medzinárodná súťaž návrhov na architektonicko-urbanistické riešenie kasární - KULTURPARK