Deň mesta Košice
Logo EÚ Logo ROP Znak SR






Mestský park - rekonštrukcia
a revitalizácia zelene

Mestský park v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry revitalizuje plochu významnej mestskej zelene - Mestského parku. Architektonická súťaž a jej víťazný návrh vracia parku okružný chodník spájajúci celé zelené územie do jedného celku. Bezpečnosť, kultúrne podujatia, športové aktivity, kvalitné detské ihrisko a príjemné parkové prostredie pre obyvateľov a návštevníkov Košíc.

Základná filozofia návrhu : PROTIPÓL - Mestský park bude slúžiť ako "kľudné, pomaly rastúce, zelené srdce" mesta, protipól "uponáhľaných" ulíc a námestí. Cieľom rekonštrukcie mestského parku je vytvoriť pohodu pre človeka, dať mu pocit slobody, voľnosti, neobmedzenosti a zároveň ho primäť k zamysleniu nad životom a prírodou, a tým zušľachtiť aj jeho dušu...

Súťažné návrhy

Vyhodnotenie a prehľad ocenených súťažných návrhov



 04.11.2010   Pozvánka na verejnú diskusiu a prezentáciu výsledkov súťaže návrhov: Mestský park Košice
 18.10.2010   Oznámenie o výsledku súťaže návrhov: Mestský park Košice
 15.10.2010   MESTSKÝ PARK - ZELENÉ SRDCE MESTA - tlačová správa
 28.07.2010   Súťaž návrhov: Mestský park Košice
 28.07.2010   Mesto vyhlásilo súťaž na obnovu Mestského parku - tlačová správa



MESTSKÝ PARK / FUTURE CITY GAME
Siedmeho mája 2010 sa v Mestskom parku a pizzerii Calabria v Košiciach odohrala motivačná hra Future City Game, ktorá bola verejným prieskumom myšlienok a úmyslov občanov, odborníkov a aktivistov o budúcej podobe Mestského parku. Vznikli štyri návrhy, ktoré budú slúžiť ako príloha ku libretu verejnej súťaže pre revitalizáciu Mestského parku. Myšlienky, ktoré počas hry vznikli, boli graficky spracované študentami architektúry z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach do dokumentu   Mestsky park / FUTURE CITY GAME


 26.05.2010   Hlasujte: Ako by podľa vás mohol vyzerať mestský park?
 10.05.2010   Mestský park chcú vynoviť pomocou motivačnej hry
 04.05.2010   Future City Game: Mestský park



Mestské podniky