Deň mesta Košice
Logo EÚ Logo ROP Znak SR

Park Komenského Západ - situácia
 
Park Komenského Východ - situácia
 
Park Moyzesova SEVER - situácia
Park Moyzesova STRED - situácia
Park Moyzesova JUH - situácia

Park Moyzesova / Komenského
rekonštrukcia a revitalizácia zelene


Jedným z cieľov projektu Košice EHMK 2013 je decentralizovanie kultúry z historického centra mesta bližšie k obytným štvrtiam. Tento zámer sa realizuje prostredníctvom revitalizácie parkov Komenského Západ, Komenského Východ a Moyzesova lokalizovaných mimo centrálnej mestskej zóny. Obnova zelene, povrchov, skultúrnenie prostredia a doplnenie o potrebnú infraštruktúru prinesie nové možnosti a priestory prezentácie umenia v netradičnom prostredí verejných priestranstiev. Rekonštrukcie parkov sú navrhované s ohľadom na rôzne aktivity a na všetky vekové kategórie.

Park Komenského Západ svojou polohou nadväzuje na areál Technickej univerzity. Jedným z cieľom rekonštrukcie je vytvorenie podmienok pre prezentáciu prác študentov umeleckých smerov univerzity. Zeleň parku sa doplní o bylinkové záhony a v severo - západnej časti vynikne unikátny strom Ginkgo Biloba (jeden z najstarších druhov stromov na Zemi). Úprava plochy s existujúcou fontánou umožní organizovanie kultúrnych podujatí a nefunkčnú fontánu nahradí nová vodná plocha s tryskami.

Rekonštrukcia parku Komenského Východ je zameraná na aktívne aj pasívne využitie parkového prostredia. Úpravy zabezpečia skvalitnenie oddychovej zóny predpriestoru polikliniky Sever a v parku pribudnú nové ihriská pre rôzne vekové kategórie návštevníkov parku, pričom výber komponentov zohľadní využitie ihrísk pre deti s obmedzenou pohyblivosťou. V centrálnej časti park obohatí námestíčko s vodným prvkom.

Rekonštrukcia a revitalizácia mestskej aleje Moyzesova, ktorá má výrazné historické hodnoty urbanizmu a vzrastlej zelene, vytvorí kvalitné prírodné prostredie s unikátnou Open air gallery (exteriérová galéria) a možnosťami pre oddych, šport, zábavu a estetické zážitky s plochami slúžiacimi kultúrnym podujatiam. Zatraktívnenie parku Moyzesova rozšíri využitie centrálnej mestskej zóny a umožní organizovanie kultúrnych podujatí rôzneho druhu v parkovom prostredí.Mestské podniky