Deň mesta Košice

Bocatius

OPEN AIR ENVIROMENT

uviedli 27.júna 1998 o 20.30 hod. na Hlavnej ulici
DOM Production a Východoslovenské štátne divadlo Košice

scenár a réžia   PETER SCHERHAUFER       podľa hry   RUDOLFA SCHUSTERA

úprava textu Peter Scherhaufer, Alžbeta Verešpejová, Michal Hatina hudba Miloš Štedroň, Zdeněk Kluka scénografia Pavol Andraško kostýmy Barbora Křístková, Markéta Oslzlá grafika Ján Závarský návrh bábok Eva Farkašová réžia technologického parku Milan Hatina pyrotechnika Theatrum Pyroboli svetelný design Milan Vajdička zvukový design Patrik Pačes pomocná réžia Milena Hurajová, Tomáš Svoboda, Pavel Baďura, Jakub Maceček assistent réžie Claudia Francisci produkcia Milan Antol, Jaroslav Ťahanovský

Tvorcovia ďakujú za spoluprácu Magistrátu mesta Košice a obyvateľom Košíc

Dalej spolupracovali: DPMK, TSMK, Správa budov s.r.o. Košice, Kovoslužba š.p. Košice, Reštaurácie a.s., SVIP s.r.o. Košice, ZOO Košice, Bytový podnik, Správa mestskej zelene, Správa komunikácií, Mestský požiarny zbor Košice, Stredná zdravotná škola Košice, Jazdecký areál, Mestská polícia Košice, EKO Thermal s.r.o., CZO Košice


Mestské podniky