Deň mesta Košice

Zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra


Hlavný kontrolór :    Ing.  Hana   Jakubíková

tel.:     +421-(0)55-6419 281

e-mail*:     uhk @ kosice.sk

fax:     ++421-(0)55-6420 332


* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Zamestnanci:
Meno Pracovné zaradenie    
Ing. Alena Melišová Asistent hlavného kontrolóra
JUDr. Daniel Gajdoš       Kontrolór
Ing. Karabinová Monika       Kontrolór
Ing. Mičura Martin       Kontrolór
Mgr. Natália Novitzká       Kontrolór
Ing. Petrik Rastislav       Kontrolór
Ing. Sopko Martin       Kontrolór

Mestské podniky