Pondelok, 22. Október 2018

Štatút mesta Košice


Štatút mesta Košice - účinný od 1.7.2017

Prílohy:
Zmeny a doplnky:
Zmena v r. 2018 na základe uznesenia č. 1017  (účinné 12.02.2018)Štatút mesta Košice – obsah


Štatút mesta Košice účinný od 1.7.2017 s prílohami vo formáte rtfŠtatút mesta Košice - účinný od 1.1. 2001 do 30.6.2017Štatút mesta Košice účinný do 31.12.2000