Deň mesta Košice

Štatút mesta Košice

Príloha č. 3

Záväzné vyobrazenie erbu, štítu erbu, vlajky a pečate mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo na svojom XXIV. rokovaní dňa 24., 25. a 28. júna 1993 schválilo uznesením č. 281 "Záväzné vyobrazenie erbu, štítu erbu, vlajky a pečate mesta Košice" ako prílohu Štatútu mesta Košice.

Kompletný erb mesta Košice používaný mestom:
1, 1a    Oválny tvar erbu masta Košice farebný
2, 2a    Kruhový tvar erbu masta Košice farebný
3, 3a    Obdľžnikový tvar erbu masta Košice farebný
7    Kruhový tvar erbu masta Košice čiernobiely


Štít erbu mesta Košice používaný mestskými časťami:
4, 4a    Farebný
 
    8    Čiernobiely

Je zakázané meniť alebo vynechať akýkoľvek prvok znaku. Šrafovanie (rastrovanie znaku) je záväzné. Pripúšťa sa pri tlači nahradenie inou sýtou farbou alebo zlatením.


5    Vlajka mesta Košice
6 Pečať mesta Košice a vzory pečiatok
Poznámky:
  1. Farby sa používajú celoplošne bez tieňovania, podľa ČSN 67 30 37: modrá 4550, červená 8140, žltá 6200, čierna 1999, biela 1000. Biela môže byť nahradená striebornou alebo hliníkovou č. 9110, ak sa žltá nahradí zlatou. Ametystová sa musí miešať.
  2. Vzory 1a, 2a, 3a, 4a, je možné použiť samostatne ako linkovú kresbu. Prvá časť - §l
 Druhá časť - §2 - §27
 Tretia časť - §28 - §44
 Štvrtá časť - §45 - §75
 Piata časť - §76 - §82
 Šiesta časť - §83 - §90
 Siedma časť - §91 - §96
 Ôsma časť - §97
 Deviata časť - §98 - §100

 Príloha č. 1
 Príloha č. 2
 Príloha č. 3 - Záväzné vyobrazenie erbu, štítu erbu, vlajky a pečate mesta Košice
 Príloha č. 4
 Príloha č. 5

Zmeny a doplnky k štatútu mesta Košice
 Uznesenie č. 67 (prijaté dňa 24. apríla 2003)
 Uznesenie č. 129 (prijaté dňa 26. júna 2003)
 Uznesenie č. 630 (prijaté dňa 7. decembra 2004)
 Uznesenie č. 1031 (prijaté dňa 27. apríla 2006)
 Uznesenie č. 1204 (prijaté dňa 26. októbra 2006)
 Uznesenie č. 147 (prijaté dňa 29. mája 2007)

 Štatút mesta Košice platný do 31.12.2000

Mestské podniky