Deň mesta Košice

Cintorín Kalvária - História


Barokový kostol na Kalvárii bol postavený v rokoch 1737-1758 podľa projektu N. L. Litzkého. Obnovovaný bol v rokoch 1820, 1870, 1908 a 1934. Zvon pochádza z prešovskej dielne Pavla Schmitza z roku 1846.Pochovávaním na cintoríne okolo kostola sa začalo v roku 1737, ale viac sa pochovávalo až od roku 1849.Od roku 1860 mesto odpredávalo kaplnky zastávok krížovej cesty zámožnejším občanom, ktorí si ich prestavali na rodinné krypty.


Mestské podniky