Deň mesta Košice

Jakabov palác


Peter Jakab (staviteľ a majiteľ tehelne) vystaval si v roku 1899 palác v pseudogotickom slohu pri mlynskom náhone - "Jakabov palác". Podnet a nápad vyšiel z gotickej architektúry dómu sv. Alžbety, pri rekonštrukcii ktorého získal stavebný materiál. Tento rozprávkový palác vošiel do reklamnej a turistickej terminológie ako "idyla Mlynského jarku". V roku 1945 (apríl - máj) bola budova sídlom prezidenta Československa. V rokoch 1992 – 2000 v budove sídlila Britská rada (British Council) a v súčasnosti sa využíva na významné spoločenské podujatia.
Pohľady na Jakabov palác v priebehu 20. storočia
Jakabov palác v súčasnosti

/miesto: Mlynská ulica 30/

/(1) Historická fotografia z r.1910  zo zbierok Východoslovenského múzea/
/(2) © Foto: Zdenko Lipták/

Mestské podniky