Deň mesta Košice

CINTORÍN SV. ROZÁLIE


Cintorín sv. Rozálie patrí medzi najkrajšie cintoríny v Košiciach. Je svojráznou prírodnou galériou sôch a drobnej architektúry. Cintorín vznikal veľmi pomaly. Za celých sto rokov XVII. storočia tu pochovali iba 23 osôb. Piati z pochovaných boli pustovníci.

Možno by pekný kopec za hradbami mesta získal celkom iné využitie, nebyť morovej nákazy. Epidémia moru ktorá sa do Košíc a jeho okolia dostala v roku 1709, za pár mesiacov skosila toľko ľudí, že počet obyvateľov sa znížil asi na polovicu. V dňoch utrpenia, keď už všetci boli bezradní dozrela myšlienka, postaviť kaplnku pod vinicami pátrov dominikánov. Za necelý rok bola hotová. Už na jar v 1715 roku ju vysvätili na počesť svätej Rozálie - ochrankyne pred morovou nákazou. Stavbu v barokovom štýle realizovali košickí stavitelia T. Tornyossy a J. Göresh.

Na stenách sú zvyšky z pôvodnej maľby zo začiatku XVIII. storočia. Stropná maľba je zobrazením Boha ktorý ochraňuje našu Zem. Po stranách oltára s dojčiacou Madonou sú patróni sv. Roh a sv. Sebastián. Na maľovaných dverách ambitu sú postavy sv. Svorada a kľačiaceho pustovníka Beňadika. Sediaca postava v dutine stromu zobrazuje zoborského pustovníka. V menze je zasklený výklenok a ležiacou barokovou postavou sv. Rozálie. Z pôvodného zariadenia kaplnky sa zachovalo niekoľko plastík a barokové svietniky.

O kaplnku sa starali pustovníci. Ich pôsobenie sa však skončilo a cintorín rokmi nadobúdal noblesu. Stal sa miestom odpočinku majetnejších vrstiev.

Dnes slúži kaplnka na pohrebné obrady. Raz za rok v deň Sviatku všetkých svätých, býva tu smútočná omša za duše zosnulých.

Keď statkár Czitó za symbolickú cenu mestu predal pozemky , cintorín sv. Rozálie sa mohol rozšíriť. Spôsoby pochovávania boli rôzne. Napríklad vyhĺbený priestor pod kaplnkou. Najbezpečnejšie bolo zamurovať truhly do otvorov v stene kaplnky. Niekde ich kládli na koštrukciu nad seba.

Hrobky boli aj symbolom majetnosti a dôstojnosti ich vlastníkov. Zachované náhrobky z prvej polovice XX. storočia, nesú mená vysokopostavených dôstojníkov, členov vyberaných panských a meštianskych rodín. Mnohé pohrebné kaplnky na Rozálskom cintoríne sú postavené veľmi honosne. Pre celý cintorín sú charakteristické uličky v ktorých stoja krypty a kaplnky. U väčšiny náhrobkov nepoznáme autora, ale sú stvárnené precízne a s citom.

Cintorín je unikátnym pamätným miestom, z ktorého sa dá čítať história. Kaplnka svätej Rozálie spolu s cintorínom, už dávnejšie patria medzi nehnuteľné kultúrne pamiatky. Na cintoríne sa dodnes pochováva.

Mestské podniky