Deň mesta Košice

DEŇ MESTA KOŠICE 2006

Fotogaléria - prehľad podujatí

30. 4. 2006 - Stavanie májov
V predvečer 1. mája a osláv Dňa mesta Košice sa uskutočnilo podujatie "Stavanie májov" v spolupráci so spoločnosťou Kultobin. Stavanie májov sa uskutočnilo už po druhý krát a ukázalo sa že jeho organizovanie je opodstatnené. K úspešnosti podujatia prispelo aj dobré počasie a nedeľa, keď na Hlavnej ulici bolo veľa Košičanov. Stavanie májov pozdravil primátor mesta Košice, program moderovala Z. Bobríková.
 
1. 5. 2006 - Slávnostné otvorenie 50. sezóny Detskej železnice
V rokoch 1955 - 1956 bola postavená trať prvej pionierskej železnice v Československu, jednalo sa o úzkorozchodnú železničku, ktorá viedla údolím Čermeľského potoka do rekreačnej oblasti Alpinka. Slúžila na výchovu mladých železničiarov a pre rekreačné potreby mesta. Parná lokomotíva bola vyrobená ešte v roku 1884 v erfutskej lokomotíve. Má označenie U 36.003 a hovoríme jej Štiavnická Anča, ale volá sa Katka. Strojcom myšlienky zriadenia pionierskej, dnes železničky v Čermeli bol p. Jeník , prvý rušeň dostal meno po jeho dcére Katke. Rušeň Katka je zapísaný ako národná technická pamiatka, je Európskou raritou.
Prevádzka detskej železnice je od roku 1995 každoročne zaradená do programu osláv Košíc. Už tradične je súčasťou prvej jazdy Detskej železnice prepad vláčika lupičmi, skutočný výjav ako z divokej prérie. Tohoročné počasie prialo Katke ale aj deťom a dospelým, ktorí si v hojnom počte prišli vychutnať prvé jarné lúče v Čermeľskom údolí.
Tohto roku sme si pripomenuli 50. výročie vzniku Detskej železničky.
 
1. 5. 2006 - Prebúdzanie mestského parku parku - 1. košický piknik, 2.ročník
Už po druhýkrát "prebúdzali" nadšenci zo Spolku na podporu Košíc Mestský park. Túto zaujímavú akciu, ktorej súčasťou bol aj prvý košický piknik v areáli mestského parku sprevádzala dobrá nálada a hudobníci, ktorí dotvárali atmosféru popoludňajšej siesty tónmi svojich hudobných nástrojov. Veríme, že toto podujatie osloví občanov mesta a už teraz Vás pozývame na jeho ďalší ročník.
 
1. 5. 2006 - Cassovia Retro 2006
Pozostávalo z výstavy historických vozidiel, ich súťaže v slalome medzi kužeľmi a jazdy do maďarského Miškolca a späť. Prehliadka veteránov, z ktorých najstarší bol vyrobený v r. 1906 prilákala značné množstvo Košičanov, čomu prispelo aj príjemné počasie a módna prehliadka "Dievčatá do koča i do voza" ako sprievodné podujatie. Krásky, taktiež v historických odevoch, boli spestrením tejto veľkolepej akcie. So zvedavosťou a napätím môžeme už dnes očakávať jeho ďalší, už 5.- jubilejný ročník.
 
1. 5. 2006 - Slávnostné otvorenie letnej sezóny v ZOO
Už tradične sa 1. mája slávnostne otvorila letná sezóna v Zoologickej záhrade v Kavečanoch. pri vchode do ZOO návštevníkov vítal folklórny súbor Kavečianka. Návštevníkov bolo hojne, za čo okrem kultúrneho programu môžeme ďakovať aj počasiu, ktoré bolo síce sem-tam pod mrakom, ale bez dažďa. Kultúrneho programu sa zúčastnil riaditeľ Magistrátu mesta Košice RNDr. Milan Sabol spoločne so študentskou richtárkou Marcelou Navesňákovou. Nálada v ZOO bola úžasná a hojnej účasti návštevníkov sa najviac tešili samozrejme zvieratká.
Text: B. Lukáčová, Oddelenie kultúry MMK
Foto: M. Hézsely, Informačné centrum MK
 
1. 5. 2006 - "Košice ako ich vidíme" - vernisáž výstavy
V priestoroch Archeologického komplexu Dolná brána v Košiciach sa uskutočnila vernisáž výstavy obrazov profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov s tematikou mesta Košice. Ide o jedno z tradičných podujatí, ktoré Krajské osvetové stredisko v Košiciach pripravuje už po niekoľko rokov v rámci osláv Dňa mesta Košice.
V tomto roku sa košickej verejnosti svojimi prácami predstavilo 15 umelcov. Milovníci výtvarného umenia i návštevníci Dolnej brány si vystavené diela mali možnosť prezrieť do 9. mája 2006.
 
1. 5. 2006 - Garantované prehliadky mesta Košice
 
1. 5. 2006 - 1. máj v rytme spomienok
Spomienkový koncert s prepojením na súčasnú populárnu hudbu bol spoločnosťou Gajja Production House v spolupráci s mestom veľmi dobre dramaturgicky pripravený a pre Košičanov bol veľkým prínosom nielen pre odborníkov ale aj pre širokú verejnosť, aj napriek nepriaznivému počasiu. Prvá časť programu za neustáleho dažďa sa konala vonku, druhá časť súčasťou ktorej bol koncert a prezentácia jedinečnej knihy spomienok Jozefa Olajoša sa presunula do priestorov Ges klubu. Na koncerte bolo prítomné celé vedenie mesta.
 
2. a 4.5. 2006 - Výchovné koncerty pre mládež
miesto: Historická radnica - veľká sála
2. mája sa uskutočnil výchovný koncert v spolupráci s Košickým folklórnym štúdiom so zameraním na folklór. 4. mája v spolupráci s Musicou iuvenalis to bol koncert pod názvom Stabat mater so zameraním na klasickú hudbu. Organizovanie výchovných koncertov je veľmi prospešné, aby prostredníctvom mladých ľudí boli sprístupnené iné žánre umenia a priblíženie zmysluplného využívania voľného času žiakom košických škôl.
 
2. 5. 2006 - Voľba študentského richtára
Už po 11-krát si študenti a žiaci zvolili svojho richtára. Podujatie bolo od začiatku veľmi napínavé, a to aj vďaka počasiu, ktoré sa postaralo o to, že sa podujatie preložilo z Hlavnej ulice do priestorov veľkej sály Historickej radnice. Zo semifinále, ktoré sa uskutočnilo 4. apríla 2006 v aule CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach sa do finále dostali 3 žiaci: Zuzana Cocuľová zo ZŠ Staničná 13, Dušan Navrátil zo ZŠ Janigová, Dominika Prokopová zo ZŠ Novomeského.
Nálada a účasť na voľbe bola neopakovateľná, nakoľko finalistov povzbudzovali spolužiaci, ktorí doslova vytvorili "fankluby" - skandovali a vykrikovali mená svojich spolužiakov a nechýbali im ani transparenty. Program bol zostavený z radov žiakov, študentov a samotných finalistov, ktorí museli svojim volebným programom osloviť a presvedčiť v prvom rade porotu zostavenú zo zástupcov Žiackeho a Študentského parlamentu MK, z CVČ Domino, z poslancov MZ - Ľubica Blaškovičovú a Marcelu Navesňákovú - študentskú richtárku 2005/2006.
Počas celého programu sa prezentovala Združená stredná škola na Bocatiovej ulici, ktorá obohatila program priamou ukážkou carvingu (vyrezávanie) z ovocia a zeleniny, estetikou v praxi (balenie darčekových predmetov) a miešania nealkoholických nápojov. Táto škola venovala finalistom svoju prácu - carvingové ovocie, darčekovú estetiku a miešané nápoje.
Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnil p. primátor Ing. František Knapík, ktorý ako aj ostatní zúčastnení v sále čakali na meno, ktoré zo svojich úst vyriekla Marcela Navesňáková. Novým študentským richtárom na rok 2006/2007 sa stala Zuzana Cocuľová zo ZŠ Staničnej 13 v Košiciach. Prevzala tak od Marcely talár, čiapku, palicu a od pána primátora okrem cien (z ktorých spomenieme.phpoň sladké pokušenie v podobe velikánskej torty, ktorú venovala cukráreň AIDA a zlatý prsteň so znakom mesta Košice z dieľne Majstra Ľudovíta, ktorý venovalo zlatníctvo na Hlavnej 115) gratuláciu do funkcie študentský richtár.
 
3. 5. 2006 - Na kolesách proti rakovine
Bol to už 4. ročník charitatívneho podujatia s kultúrnym programom, ktorý pripravilo Gymnázium na Trebišovskej ul. v Košiciach. Program spestril svojim siláckym výkonom Juraj Barabarič.Košičania prišli podporiť podujatie prevažne na bicykloch a kolieskových korčuliach. Na čele pelotónu bol primátor mesta Košice Ing. František Knapík, jeho námestník Mikuláš Čečko a poslanec MZ Tibor Matoušek. V rámci podujatia bolo v meste Košice vyzbieraných pre Nadáciu na výskum rakoviny 4.680,- Sk.
 
3. 5. 2006 - Záhon priateľstva
Akcia, konajúca sa už ôsmy rok pod záštitou Asociácie MOKA -Mobile Košice (zastrešujúca aktivity v spolupráci s partnerským mestom Mobile v Alabame-USA). Podujatia sa zúčastnili zástupcovia mesta a MOKA Košice, ktorí na znak partnerstva medzi mestami symbolicky dosadili kvety do pripraveného záhona. Tento je celoročne udržiavaný a má výhodnú polohu.
 
3. 5. 2006 - Medzinárodné sympózium "Človek v núdzi"
miesto: od 8.00 - 17.00 hod. aula Teologickej fakulty KU
Sympózium sa konalo za účasti arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča, primátora a námestníkov mesta Košice, zástupcov Krajského úradu, predstaviteľov cirkví, škôl a charity. Na sympóziu vystúpilo 25 prednášajúcich, ktorí každý zo svojho pohľadu poukázal na potrebu serióznej analýzy príčin sociálnych problémov.
 
4. - 6.5. 2006 - Trh tradičných remesiel
miesto: Hlavná ulica - západná strana od Immaculaty smerom ku divadlu
Tohtoročného trhu remesiel sa zúčastnilo 36 remeselníkov z rôznych kútov Slovenska. Mesto ako organizátor zabezpečilo 10 predajných pultov, l0 stolov a lavičky na sedenie. S vlastnými stánkami bolo 12 remeselníkov. Z celkového počtu, z Košíc bolo 16 remeselníkov. Uličku remesiel, Hrnčiarsku, prezentovali v dobových kostýmoch: hrnčiar, stolár, kováč, brašnár a bylinkárka. Remeselníci boli v dobovom oblečení, čo po 3 dni oživilo bežný život v meste.
Návštevnosť vďaka počasiu bola veľká. Najviac hromadných účastníkov bolo zo škôl - materských, základných a aj stredných. Mladá generácia mala možnosť na vlastné oči vidieť ako sa tvoria mnohé výrobky, ba dokonca poniektorí si mohli aj vlastnoručne vyskúšať zručnosť pri zhotovovaní zaujímavých predmetov. Akcia mala úspech a pozitívny ohlas verejnosti.
 
4. 5. 2006 - Medzinárodná prehliadka mladých talentov
V popoludňajších hodinách na pódiu na Dolnej bráne svoje umenie predstavili mladí tanečníci a speváci z centier voľného času Košického kraja. Ako hostia vystúpili poľské tanečné súbory Strecz a Kleks, ktoré pracujú pri krosnianskom dome kultúry a folklórny súbor Male Slowianki z poľského Krakova. Toto slnečné, roztancované, mládežnícke popoludnie pripravilo v rámci osláv Dňa mesta Košice 2006 Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže na Kukučínovej ulici v Košiciach.
 
Kreslenie na asfaltTrh tradičných remesiel
Cyklistický chodník v pešej zóne ozdobený detskými kresbičkami už tradične dotvára atmosféru nášho mesta počas osláv. Kvôli nepriazni počasia Centrum voľného času Domino, ako hlavný organizátor, preložil podujatie z utorka na piatkové dopoludnie dňa. A urobili dobre. Slnečné lúče sprevádzali toto vskutku vydarené podujatie až do úspešného záveru. Kreslenia na asfalt sa v tomto roku zúčastnilo bezmála 1 200 detí z košických materských a základných škôl. Celý čas im spríjemňoval program na pódiu na Dolnej bráne a väčšina z nich si odniesla za svoje umelecké dielka aj symbolickú odmenu. Pokreslený chodník tak pripomínal okoloidúcim detský svet až do prvého dáždika, ktorý všetko zmyl a pripravil tak chodník na nasledujúci rok osláv.
 
5. 5. 2006 - Koncert hudobnej skupiny Blizzard
miesto: Hlavná ulica - západná strana od Immaculaty smerom ku divadlu
Namiesto skupiny Blizzard z technických dôvodov celé podujatie zastrešila kapela Pesimista, ktorej hosťami boli aj členovia skupiny Ravens blue.
 
5. 5. 2006 - Tanec pre Košice s miliónovým prekvapením
Večer plný tanca, pestrofarebných kostýmov, svetiel, hip-hopovej a diskotékovej hudby roztancoval početné publikum pri Immaculate. V spolupráci s TS Speedy sa prezentovalo 17 choreografií z hip-hopu, break dancu a disco schou. Moderátor Igor Krúpa dal podujatiu náležitú atmosféru. Oživením programu bol tanec finalistky miliónového tanca Melánie Kasenčákovej, ktorá zaujala svojim tancom na profesionálnej úrovni.
 
6. 5. 2006 - Jan Jiskra v Košiciach a vystúpenie skupiny Via Cassa
Na nádvorí Katovej bašty (Rodošto) sa uskutočnilo skvelé, tiež už tradičné podujatie z histórie. Množstvo mladých, dobovo odetých ľudí milým amatérskym a vtipným spôsobom priblížilo Košičanom obdobie pobytu českého bojovníka v našom meste a svoje vystúpenie okorenili historickými súbojmi, vystúpením fakíra, či indickej tanečnice. Vzhľadom na okolnosť, že pár minút pred akciou ešte intenzívne pršalo, bolo množstvo divákov pozoruhodné.
 
6. 5. 2006 - Májový koncert s úsmevom
Po celodennom daždi sa počasie umúdrilo a koncert skupiny I. M. T. Smile a Sama Tomečka so skupinou sa uskutočnil na plánovanom mieste. Dobrú atmosféru vytvorilo cca 2 a pol tisíc fanúšikov. V spolupráci so spoločnosťou Galaservis sme Košičanom sprostredkovali jednu z najlepších súčasných slovenských hudobných skupín s množstvom hitov a poetických textov. Moderátorom koncertu bol Tibor Egry.
 
6. 5. 2006 - Potulky lektričkou
Akcia sa uskutočnila v rámci cyklu " Potulky mestom Košice". Počas svojej dvojročnej histórie si ich obyvatelia mesta obľúbili a tak aj pri tejto jubilejnej bola hojná účasť. Verejnosť odchádzala z akcie s novými vedomosťami o histórii dopravy v Košiciach.
 
7. 5. 2006 - Vyhlásenie najúsp. športovcov a kolektívu mesta Košice za rok 2005
Podujatie bolo zrealizované Krajským športovým centrom v spolupráci s Mestom Košice. Najúspešnejší športovci a kolektívy: Vojtech Hudy - kickbox - jujnior; Anna Oroszová - telesne postihnutý športovec; Andrej Mozolányi - športová kulturistika; Natália Lenártová - fitness; Martin Perun - nohejbal; Ladislav Tóth - kickbox; Natália Verbovská - bodyfitness; Ceny odovzdávali: Ing. František Knapík - primátor mesta Košice; Ing. Štefan Pustelník - predseda Krajského športového centra; PhDr.Marek Mryglot predseda Oblastného športového centra
 
7. 5. 2006 - Slávnostný ceremoniál
Bodkou za tohtoročnými oslavami Dňa mesta Košice 2006 bol Slávnostný ceremoniál osláv spojený s odovzdávaním cien mesta a cien primátora osobnostiam mesta Košice. Aj keď počasie v tomto roku poriadne zašarapatilo, ceremoniál sa predsa uskutočnil v pamätný deň 7. mája 2006 na Hlavnej ulici pred Historickou radnicou , čomu sa tešil značný záujem zo strany košickej verejnosti. Ocenenia z rúk primátora mesta Košice Ing. Františka Knapíka si prevzalo 22 jednotlivcov a 6 kolektívov.
 
7. 5. 2006 - Medzinárodná miniolympiáda seniorov
Na tomto vydarenom podujatí, ktoré pripravila MČ Juh v spolupráci s Mestom Košice, a zúčastnili výpravy z Košíc, Budapešti, Miškolca, Osijeku, Ostravy a Rzeszowa. Podmienkou účasti bola veková hranica: ženy - nad 58 rokov a muži - nad 60 rokov.
Účastníci podujatia súťažili v týchto športových disciplínach: bowling, tenis, šachy, plávanie, stolný tenis a volejbal. Podujatie splnilo svoj účel a účastníci sa dohodli,že v roku 2007 sa stretnú v niektorom z ďalších miest.
 
7. 5. 2006 - Záverečný koncert
V studenom počasí na záver osláv DMK sa uskutočnil v spolupráci s Musicou Iuvenalis koncert s dramaturgiou postavenou na spojení rockovej kapely a klasického sláčikového orchestra pod pracovným názvom "Klasická a rocková hudba sa nevylučujú". Atmosféra koncertu napriek zlému počasiu bola výborná aj vďaka výberu populárnych svetových operných, operetných a muzikálových skladieb v podaní L. Knotekovej, M. Lukáča, J. Grejtákovej prispôsobených prostrediu, dirigenta I. Dohoviča, autora projektu, fantastickej rockovej kapely Sexit a moderátora Riša Hergota.
 

      Harmonogram podujatí osláv


Mestské podniky