Deň mesta Košice
KOŠICE V EURÓPSKEJ ÚNII

DEŇ MESTA KOŠICE 2007

DEŇ EURÓPSKEJ ÚNIE

Fotogaléria - prehľad podujatí

Primátorská kvapka krvi
Termín: 30. apríla až 4 .mája 2007
Miesto: Národná transfúzna služba SR, tr. SNP č.1
Organizátori: NTS , Mesto Košice

Toto charitatívne podujatie bolo odštartované v pondelok 30. apríla práve pracovníkmi Magistrátu mesta Košice. Celkove sa zúčastnilo 267 dobrovoľných darcov krvi, z ktorých bolo 10 vyžrebovaných a na osobnom stretnutí s primátorom mesta aj odmenených vecnými darčekmi.
Stavanie májov
Termín:30. apríl 2007
Miesto: Hlavná ulica a pódium pri Dolnej bráne
V predvečer 1. mája sa v rámci osláv Dňa mesta Košice uskutočnilo podujatie „Stavanie májov“, ktoré v spolupráci s Mestom Košice už po tretíkrát zorganizovala Umelecká a reklamná agentúra Kultobin. Najprv sa o 16.00 uskutočnil sprievod folkloristov po pešej zóne od Obchodného domu Tesco k priestorom Dolnej brány. O 16.30 hod. pri Dolnej bráne nasledovalo stavanie májov (vyzdobených briez), tanec folkloristov s obecenstvom a potom takmer dvojhodinový program zostavený z vystúpení žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy a telies sídliacich v Dome ľudového tanca na Starozagorskej ulici 10 v Košiciach a taktiež hosťujúcich folklórnych súborov. Prezentovali sa tieto kolektívy: detské folklórne súbory Čarnička, Hanička I, II, Jahôdka, Viganček, Železiarik, ľudová hudba Železiar, folklórne súbory Borievka, Čarnica, Hornád, Omladina, Železiar, umelecké telesá Košický detský a mládežnícky spevácky zbor The Young Voices, súbor írskych tancov Irish Dance Academy Slovakia, hip-hopová tanečná skupina ONE a rómska hudobná skupina Akar šake šave – Jonovci z Košíc. Program uvádzala Liana Ivanová. Napriek chladnému veternému počasiu si prišlo podujatie vychutnať vyše 500 divákov – prevažne prívržencov folklóru.
Otvorenie sezóny Detskej železničky v Čermeli
Termín: 1. 5. 2007 Čas: 9.00 hod.
Miesto: Čermeľské údolie

Slávnostným otvorením premávky na Detskej železničke v prímestskom rekreačnom stredisku Čermeľ pri Baránku sa oficiálne začali oslavy podľa harmonogramu. Na štart staručkej, vyše 120-ročnej parnej lokomotívy Katka s historickými vagónikmi sa prišli pozrieť stovky Košičanov. Je to lákadlo hlavne pre deti, a tak aj tento rok na prvú sezónnu jazdu prišli hlavne otcovia a mamičky s deťmi. Po slávnostných príhovoroch sa z komína Katky vyvalil kúdol dymu, zapískala píšťala a vláčik s troma vozňami sa pohol do cieľovej stanice na konci Čermeľského údolia. Katke pomáhala aj malá dieselová lokomotíva.
Vyzdobený vláčik, historický rušeň Katka dymí, hrá country skupina Blizzard a chystá sa prepad vlaku. Napriek tomu, že táto akcia osláv odznela už toľkokrát, je vždy populárna. To pretože Košická detská železnica je naozaj viac než lokálnou raritou. K tradičnej šou prvej jazdy patrí prepad vláčika. Scenár vsadený do westernového obdobia a neopakovateľné čaro mu pripadlo zásluhou vynikajúcej skupiny historického šermu Via Cassa. Košická Detská železnička je jediná svojho druhu na Slovensku a minulý rok oslávila 50. výročie vzniku. V prevádzke ju udržiava klub nadšencov pri košickom železničnom depe a náklady na prevádzku hradí Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spolu s mestom Košice.
Otvorenie sezóny v ZOO
Termín: 1. 5. 2007
Miesto: areál Zoologickej záhradyKošice-Kavečany

Deň plný prekvapení pripravili deti a mládež Centra voľného Technik na Orgovánovej ulici a Divadlo Babadlo z Prešova návštevníkom areálu Zoologickej záhrady. Svoj nemalý podiel tomto dni má aj samotná Zoologická záhrada, ktorá sa pripravila na otvorenie ZOO aj zaujímavým kultúrnym programom pre deti.
Zoologická záhrada sa ukázala počas tohto dňa v plnej kráse, zazelenaná flóra ZOO vylákala vonku snáď všetky zvieratká, a tak ako po iné roky - bol to veľmi pekný deň.
Otvorenie sezóny vyhliadkovej veže Hradová
Termín: 1. 5. 2007
Miesto: areál Košického hradu

Podujatie začalo o 10.00 hod. príchodom primátora mesta Košice. Otvorenie sprevádzala svojim vystúpením dychový orchester Kodurka. Mestské lesy, ako spoluorganizátor podujatia inštalovali na vyhliadkovej veži plastovú informačnú tabuľu o histórii Košického hradu, doplnenú o ilustračné nákresy. Súčasťou podujatia bola prezentácia občianskeho združenia PRO CASTELLUM, ktoré má za svoj primárny cieľ propagovať históriu Košického hradu a snažiť sa o sprístupnenie tejto národnej kultúrnej pamiatky verejnosti.
"Košice ako ich vidíme" - vernisáž výstavy
Termín: 1. 5. 2007 Čas: 14.00 hod.
Miesto: Archeologický komplex - Dolná brána

Išlo o vernisáž výstavy umeleckých diel košických výtvarníkov s tematikou mesta Košice, ktorú po odbornej stránke pripravilo Krajské osvetové stredisko v Košiciach ako už tradičné podujatie v rámci Dňa mesta Košice. V tomto roku košickej verejnosti predstavilo 25 výtvarníkov z Košíc, ale aj z Prešova a Rožňavy až 40 svojich prác. Samotnej vernisáže sa zúčastnilo cca 100 účastníkov. Novinkou oproti predchádzajúcim ročníkom boli vybrané práce z nultého ročníka Medzinárodného plenéra výtvarníkov z roku 2006 v Košiciach. Preto výstavu možno chápať zároveň aj ako pozvánku na 1. ročník plenéra, ktorý K-Art - klub košických výtvarníkov pripravuje v spolupráci s mestom Košice na jeseň 2007. Výstava trvala do 9. mája a tešila sa odbornej i širokej verejnosti.
CASSOVIA RETRO 2007
Termín: 1. 5. 2007 Čas 10.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica

Bol to už 5. ročník veľkolepej výstavy historických vozidiel, ktorá zožala veľký úspech tak u odborníkov ako aj u laickej verejnosti. V rámci výstavy sa uskutočnila aj súťaž krásy vozidiel "Concours d´elegance". V rámci výstavy účinkovali aj mažoretky z CVČ Technik a študentky zo ZSŠ Textilná, ktoré divákom predvádzali historické odevy. O atraktívnosti podujatia svedčí aj mimoriadne vysoká návštevnosť divákov tak 1. mája ako aj na predchádzajúcich prezentáciách 29. a 30. apríla.
Košický piknik pri altánku
Termín: 1. 5. 2007
Miesto: Mestský park - hudobný altánok
Účinkujúci: Big Bang Band - tanečný orchester mladých, Salónny orchester Ars Lirica pod vedením R. Orgována

Dobrý výber hudobných telies, mladý orchester exceloval, účasť pri altánku veľmi pekná - cca 200 Košičanov, resp. návštevníkov mesta. U poslucháčov zarezonovala hlavne snaha z úrovne mesta obnoviť tradíciu hudobného altánku v Mestskom parku.
1.máj v rytme spomienok
Termín: 1. 5. 2007
Miesto: Dolná brána
Účinkujúci: Big Band pod vedením Jozefa Olajoša, spieval Peter Stašák a Uršula Szabadoš, Funky kapela Iva Biča a tanečné súbory

Popularita Petra Stašáka v Košiciach priviedla veľmi pekné množstvo divákov na Hlavnú - okolo 700, ovácie a kvety sú dostatočným hodnotiacim.phpektom dobrého výberu interpretov. Podľa odozvy divákov je potrebné pre strednú generáciu dať viac priestoru počas májových dní i počas celého roka.
Kreslenie na asfalt
Termín: 2. 5. 2007 Čas: 9.30 hod.
Miesto: Hlavná ulica

Kreslenie na cyklistický chodník v pešej zóne už tradične dotvára májovú atmosféru nášho mesta. Hlavným odborným organizačným garantom tohto, už tradičného podujatia, bolo aj v roku 2007 CVČ Domino. Akcie sa zúčastnilo viac ako 1300 detí z košických MŠ, ZŠ a ZUŠ. Témou boli Košice v Európskej únii. Pokreslený chodník tak pripomínal toto vskutku masové podujatie až do prvého dáždika.
Európsky študentský richtár
Termín: 2. máj 2007
Miesto: Hlavná ulica - pódium pri Dolnej bráne

Toto podujatie bolo zamerané na voľbu študentského richtára, ktorá sa v Košiciach v rámci osláv Dňa mesta Košice v tomto roku uskutočnila už po dvanástykrát. V spolupráci s mestom Košice ju zorganizovali: Zuzana Cocuľová - študentská richtárka 2006/2007, Centrum voľného času (CVČ) Domino, Študentský parlament mesta Košice (ŠPMK) a Žiacky parlament mesta Košice (ŽPMK). Do finále zo semifinálového kola postúpili traja kandidáti: Dana Kmiťová, Natália Sokolová a Matúš Žihala.
Finále pozostávalo - presne ako to vyžaduje Štatút študentského richtára - z úvodného rozhovoru moderátorky s kandidátmi, z tvorivej úlohy, voľnej disciplíny a prezentácie plánu aktivít.. Vďaka priaznivému počasiu nebola núdza o zvedavé publikum. Finalistov prišlo transparentmi a skandovaním podporiť mnoho spolužiakov, kamarátov a známych. Intenzitu skandovania hodnotil čestný člen poroty - Milan Plačko. Celý priebeh voľby študentského richtára sledoval námestník primátora mesta Košice MUDr. Marek Vargovčák.
Podujatie bolo obohatené o kultúrny program zostavený zo spoločenského tanca - samby v podaní Veroniky Gregorkovej a Jána Maňa z Košíc, z vystúpenia štyroch víťazov Tatranskej Superstar 2006 a skupiny mažoretiek VIVA z DDM Ostrava - Poruba. Okrem nich sa ukážkami carvingu (vyrezávania umeleckých motívov z ovocia) a miešania nealkoholických nápojov prezentovala aj Združená stredná škola na Bocatiovej ulici 1 v Košiciach.
Na základe rozhodnutia poroty sa novou študentskou richtárkou 2007/2008 stala Dana Kmiťová, študentka 1. ročníka Gymnázia, Opatovská 7 v Košiciach. Od doterajšej richtárky prevzala talár, čiapku a palicu a z rúk námestníka primátora MUDr. Mareka Vargovčáka zlatý prsteň s erbom mesta Košice, ktorý venovalo Zlatníctvo Majstra Ľudovíta na Hlavnej 115 v Košiciach.
RoKoKo - rockový košický kolotoč
Termín: 2. máj 2007 Čas: 17.00 hod.
MiestoHlavná ulica - Dolná brána

Vynikajúca príležitosť pre začínajúce rockové kapely zviditeľniť sa a naštartovať svoju popularitu. Na podujatí sa predstavili tieto formácie: IN VITRO, RETARDED FISCH a INFEKTION. Hosťom podujatia bola populárna košická rocková skupina SCHYZOFÉM. Koncert sa uskutočnil pri príležitosti 3. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie.
Na kolesách proti rakovine
Termín: 3. máj 2007 Čas:14.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica - Dolná brána

5. ročník kampane, ktorej zmyslom je zbierka finančných prostriedkov na podporu boja proti rakovine. Podujatie prišli podporiť kultúrnymi vystúpeniami okrem iných aj Katka Koščová, Peter Stašák a Juraj Vančík. Na otvorení kampane boli prítomní námestníci primátora mesta Mikuláš Čečko a Ing. Jozef Filipko.
Trh tradičných remesiel
Termín: 4. až 6. mája 2007
Miesto: Hlavná ulica pred Dolnou bránou
Organizátor: Mesto Košice

Toto osvedčené podujatie každoročne na Hlavnú ulicu priťahuje množstvo záujemcov, ktorí majú možnosť vidieť výrobky ľudovo-umeleckých i klasických remeselníkov, no majú popri tom možnosť si v niektorých prípadoch vyrobenie vlastnoručne vyskúšať a samozrejme podľa záujmu výrobky aj zakúpiť.
Tohtoročného "Trhu remesiel" sa zúčastnilo 47 remeselníkov. Prišli z rôznych kútov Slovenska, z ktorých deviati reprezentovali Košice, ba dokonca dvaja remeselníci boli z Maďarskej republiky. Návštevníkov zaujali i dobové kostýmy, či ľudové kroje. Najväčšia návštevnosť Košičanov bola v prvý deň, nakoľko trhu prialo i počasie.
Košický Herkules na Hlavnej ulici
Termín: 4. máj 2007 Čas:15.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica pri ŠD

Košický Herkules - Juraj BARBARIČ - niekoľkonásobný držiteľ zápisov do Guinessovej knihy rekordov, znova nadchol divákov svojím siláckym umením. S nemým úžasom a za vďačného potlesku prítomní si zblízka pozreli ako "ujo Ďuro" - prezývka jeho najbližších priateľov, niekoľkokrát potlačil pred sebou autobus plný ľudí na vzdialenosť 10 metrov. V programe účinkovala aj hudobno-zábavná skupina PESIMISTA.
Koncert skupiny Cirkus a Crossband
Termín: 4. 5. 2007
Miesto: Dolná brána
Účinkujúci: rockové kapely z Košíc

Cirkus - veľmi dobrá kompozícia vlastnej tvorby, krásny hlas i široký hlasový rozsah sólového speváka, melodický rock v slušnom hudobnom prevedení. Crossband - formácia zložená z učiteľov a žiakov ZUŠ Krosnianska 6. Ústrednou postavou je gitarista Miro Šály, vynikajúci jazz-rockový gitarista. Veľmi slušná návšteva - okolo 400 Košičanov viac tlieskalo skupine Cirkus.
Košické rytierske slávnosti
Termín:5. 5. 2007
Miesto: Rekreačný areál Anička

Prezentácia streleckého spolku historického šermu VIA CASSA a ďalších skupín historického šermu začala prvým vystúpením o 15.00 hod. v rekreačnom areáli Anička. Druhé vystúpenie sa uskutočnilo o 19.30 hod. V oboch vystúpeniach predstavili rekonštrukciu boja bratríkov a vojska kráľa Mateja Korvína o pevnosť v Nižnej Myšli. Napriek nepriaznivému počasiu bola účasť na oboch vystúpeniach približne 200-250 divákov.
Country pri Dolnej bráne
Termín: 5. 5. 2007
Miesto: Dolná brána
Účinkujúci: skupiny Ortuť a Veteráni

Napriek nepriazne počasia /trochu poprchávalo/ prišlo okolo sto poslucháčov Country music, ktorí spolu s účinkujúcimi spievali známe svetové i domáce Country evergreeny. Obe košické formácie zožali obrovský úspech.
Módna prehliadka
Termín: 6. 5. 2007
Miesto: Historická radnica - Veľká sála

Podujatie bolo pôvodne plánované na schodišti pred ŠD, kde bolo postavené aj predvádzacie mólo, žiaľ počasie prekazilo túto možnosť uskutočniť módnu prehliadku na verejnom priestranstve. Organizácia podujatia sa presunula do Veľkej sály HR, kde sa musela prispôsobiť aj celková réžia, ktorá vyšla nad očakávanie organizátorov veľmi dobre. Ohlasy prítomných divákov boli priaznivé /plné prízemie sály/. Na prehliadke sa prezentovala košická módna návrhárka a dizajnérka Odetta Fedorová. Podujatie bolo spojené s hudobnými vystúpeniami žiakov hudobno-dramatického odboru Konzervatória v Košiciach a Nataše Džunkovej.
Operný recitál - Alessandro Luciano
Termín: 6. 5. 2007
Miesto: Historická radnica - Veľká sála

Na základe dobrej spolupráce z minulých rokov s agentúrou KATEX sme Do osláv DMK zaradili ponuku umeleckej agentúry Katex na spoluprácu pri organizovaní koncertu operného recitálu talianskeho tenora Alessandra Luciana za sprievodu košickej klaviristky Júlie Grejtákovej. Na koncerte spoluúčinkovala talianska sopranistka Camilla Corsi. Výborná propagácia zo strany agentúry zaplnila sálu Historickej radnice. Prítomní poslucháči vytvorili dobrú atmosféru koncertu.
Slávnostný ceremoniál DMK 2007
Termín: 7. 5. 2007 Čas: 13.30 hod.
Miesto: Historická radnica

Oddelenie kultúry do projektu vstupovalo zabezpečením kultúrneho programu a organizáciou i realizáciou vztýčenia mestskej vlajky na stožiar pred HR tesne pred začiatkom ceremoniálu. Za zmienku stojí upútavka a pozvánka na ceremoniál v podaní členov streleckého spolku VIA CASSA po Hlavnej ulici, čo bolo nóvum a veľmi efektné. Nakoľko sa ceremoniál konal v sále HR, nadobudol nový estetický rozmer. Celú atmosféru pôsobivo dotváral hudobný podmaz salónneho orchestra Ars Lirica a monotónnosť ceremoniálu vhodne oživil svojim vstupom orchester Ars Lirica. Novinkou oproti minulým rokom bola aj hudobná kulisa na nádvorí HR v podaní Trio Elegance, čo bolo pozitívne hodnotené. Umožnilo to aj vcelku priaznivé počasie. Pred historickou radnicou bola inštalovaná veľkoplošná projekcia a tak celý ceremoniál mohli sledovať aj náhodní okoloidúci.
Opera Gala
Termín: 7. 5. 2007
Miesto: Štátne divadlo - Historická budova

Veľmi dobrá spolupráca pri organizovaní záverečných slávnostných koncertov je už roky so ŠD v Košiciach. Tohoročný koncert bol toho dôkazom. Pôvodne bol koncert plánovaný na pódiu pri Immaculate, ale ranné daždivé počasie rozhodlo o preložení do Historickej budovy ŠD. Na koncerte zazneli známe operné árie a zbory v podaní orchestra a zboru ŠD v Košiciach so špičkovými slovenskými opernými spevákmi - Gabrielou Hübnerovou, Martinom Gurbaľom a Michalom Lehotským a talianskymi hosťami Alessandrom Lucianom a Camillou Corsi. Koncert dirigovali Igor Dohovič a Pavol Tužinský.
Koncert Mitsoura
Termín: 7. 5. 2007
Miesto: Dolná brána
Účinkujúci: Monika Mitsoura s kapelou - Maďarská republika

Maďarská Rómka Monika s kapelou ohúrila košické publikum svojským interpretačným prejavom pre nás netypickej hudby, ktorá prichádza z Indie. Vysoko profesionálne hudobné výkony muzikantov umocnili nezabudnuteľný umelecký zážitok. Košičania si vypýtali prídavky a nebolo konca ováciám a ďakovačkám. Bolo to milé prekvapenie z Maďarska.
Koncert The Backwards
Termín: 7. 5. 2007
Miesto: Pódium pri Immaculate

Úplne na záver osláv DMK 2007 sa uskutočnil koncert skupiny The Backwards, ktorá účinkuje viac v zahraničí ako na Slovensku. Zhodou okolností jadrom skupiny - traja zo štyroch sú Košičania. Na koncerte sa predstavili so sláčikovou a dychovou sekciou. Dvojhodinový koncert ponúkol okolo dvom tisícom nadšencov legendárnej skupiny Beatles výbornú atmosféru prostredníctvom dnes už klasiky populárnej hudby v podaní výborných muzikantov. Bezprostredne po ukončení koncertu bodkou za oslavami bol pripravený ohňostroj.      Harmonogram podujatí osláv


Spracoval: Kolektív Oddelenia kultúry MMK

Mestské podniky