Deň mesta Košice

Na kolesách proti rakovine


 Uputávka na akciu
 Tlačová informácia MMK o akcii

K celoslovenskej kampani Na kolesách proti rakovine, ktorá je spomienkou na paralympijského víťaza v cyklistike Radovana Kaufmana, sa zapojilo aj mesto Košice zaujímavým programom dňa 28. 6. 2004 v priestoroch nad Dolnou bránou.


Desiatky nadšencov na nemotorových kolieskových dopravných prostriedkoch na čele s námestníkom primátora pánom Františkom Knapíkom absolvovali vytýčenú trasu nesúťažnou formou, aby takto podporili hlavný cieľ kampane, ktorým je ponúknuť chorým a telesne postihnutým, ľuďom v duševnej depresii, ale aj všetkým ostatným vzor nezlomnej osobnosti, akou bol Radovan Kaufman.


V rámci sprievodného kultúrneho programu vystúpili žiaci ZUŠ Bernolákova - moderné tance, dychová hudba, skupina CAPOEIRA - brazílske bojové tance.


Podujatie prišiel podporiť svojou účasťou aj hokejový majster sveta Rastislav Staňa. Autogramiáda hokejového majstra sveta potešila stovky fanúšikov.

Ďalším zlatým klincom v závere programu bolo vystúpenie známeho košického speváka Petra Pačuta.


Súčasťou celoslovenskej kampane je aj získavanie finančných prostriedkov na zakúpenie prístrojov na výskum rakoviny. Fyzické a právnické osoby, občania, ktorí prispeli svojimi darmi do dobrovoľnej zbierky podporili túto charitatívnu kampaň a prispeli k zreálneniu tohtoročného cieľa, ktorou je snaha zakúpiť špeciálny diagnostický prístroj Wave System.


V mene hlavných organizátorov kampane (Slovenský paralympijský výbor, Nadácia Výskum rakoviny, Únia miest Slovenska, agentúra AP Projekt Bratislava) vyslovujeme poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom a všetkým účastníkom, ktorí podporili podujatie v Košiciach.

Text: MMK-referát kultúry     Foto: Gabriel Bodnár

Mestské podniky