Deň mesta Košice

Stanica - StredVeliteľ stanice: Mgr. Marek Trocha
Zástupca veliteľa stanice: Ing. Kristián Jerga
Sídlo: Košice, Tajovského č. 9
Kontaktné telefónne čísla: veliteľ stanice: 055/ 729 73 67
koordinátor: 055/ 729 73 66
/stála služba/
koordinátor: 055/ 729 73 68
/zástupca veliteľa/
email: koordinator.stred.msp@kosice.sk
Obhospodarovaný územný obvod: Mestská časť Staré mesto

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@kosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159Mestské podniky