Deň mesta Košice

Stanica - VýchodVeliteľ stanice: Ing. Magdaléna Janičkanová
Sídlo: Košice, Dvorkinova č. 7
Kontaktné telefónne čísla: koordinátor: 0918 111 491
email: koordinator.vychod.msp@kosice.sk
Obhospodarovaný územný obvod: Mestská časť Dargovských hrdinov
Mestská časť Košická Nová Ves


Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@kosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159Mestské podniky