Deň mesta Košice
Mestská polícia Košice

S L U Ž B Y


Odťahová služba


Kontaktné telefónne číslo:     055/ 677 19 86

Mestská polícia neposkytuje službu "komerčný odťah".

Cenník Odťahovej služby Mestskej polície Košice pre nútený odťah
Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@kosice.sk

Mestské podniky