Deň mesta Košice

© Foto: Alexander Jiroušek
 Ing. František Knapík
 Majetkové priznanie primátora mesta
 Pracovné rokovania
 Prejavy a vystúpenia
 Oficiálne prijatia
 Európska problematika
 Spoločenské aktivity

Milí Košičania a návštevníci nášho mesta!
Metropola východu a druhé najväčšie mesto na Slovensku je Vašim domovom. Mesto s historickou minulosťou a modernou budúcnosťou víta každoročne niekoľko tisíc návštevníkov, ktorí sú dôkazom toho, že na mape Európy, ba i sveta sme sa nestratili, ale naopak, stali sme sa vyhľadávaným cieľom návštevníkov.

Košice boli od nepamäti prirodzeným centrom obchodu, kultúry a vzdelanosti. Už od stredoveku sa tu križovali obchodné cesty vedúce od Baltického mora k Stredomoriu. V okolí mesta sa zachovali početné bohaté archeologické lokality datujúce osídlenie Košickej kotliny už v dobe kamennej. Vďaka priaznivej polohe, prvým kráľovským privilégiám, prisťahovalcom, rozkvitajúcej remeselnej výrobe sa osada Villa Cassa menila na mesto.

Mimoriadne významný je pre Košice 7. máj 1369, kedy ako prvé mesto v Európe sme získali kráľom Ľudovítom Veľkým signovanú erbovú listinu, povoľujúcu našim predkom užívať mestský erb. Jeho podoba, zvýrazňujúca výsadné postavenie Košíc, sa neskôr vyvíjala až do roku 1502. Od roku 1995 si túto významnú udalosť pripomíname každoročne 7. mája ako "Deň mesta Košice".

Strategický, hospodársky, kultúrny a spoločenský význam Košíc v stredoveku zabezpečil mestu vedúce postavenie v celom Uhorsku. Košice sa tešili priazni a pozornosti mnohých kráľov, ktorí boli štedrí podporovatelia mesta a vďaka nim môžeme obdivovať jeho dnešnú architektonickú jedinečnosť. Tá sa prejavuje aj unikátnym šošovkovitým pôdorysom Hlavnej ulice, pozdĺž ktorej sú najdôležitejšie pamiatky, z ktorých každá skrýva osobitý príbeh. Jedna z nich ukrývala po stáročia aj skutočný poklad. 2920 mincí z rýdzeho zlata, 3 zlaté medaily a 2-metrovú zlatú reťaz. Dokopy 11 kg zlata dnes umiestnených vo Východoslovenskom múzeu tvorí Košický zlatý poklad.

Dominantou Hlavnej ulice je najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe - Dóm sv. Alžbety, v interiéri ktorého sa nachádza niekoľko európskych unikátov. Nespochybniteľne najkrajším je drevený oltár, zasvätený aj patrónke Košíc svätej Alžbete. V roku 2007 sme si pripomenuli 800. výročie jej narodenia. V podzemí Dómu je uložená krypta kniežaťa Františka II. Rákócziho. Osoby mimoriadne dôležitej pre naše mesto. K ďalším významným pamiatkam patrí Kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, Štátne divadlo, palácové budovy a cirkevné stavby.

Košice si do začiatku 18. storočia zachovali postavenie druhého najvýznamnejšieho mesta v Uhorskom kráľovstve. Nástupom novoveku zavítala aj do Košíc priemyselná revolúcia. V tomto období sa výrazne zmenila aj tvár mesta. Stredoveké hradby sa odstránili a vznikali nové predmestia s obytnými a priemyselnými štvrťami. Zmenila sa aj národnostná štruktúra. Košice sa stali výrazným 3-jazyčným slovensko-nemecko-maďarským mestom. Celoeurópske zmeny vplývali aj na naše mesto. Košice sa začleňovali do nových štátnych útvarov až sa stali v samostatnej Slovenskej republike metropolou východu.

V treťom tisícročí sa Košice stali domovom pre takmer 240 000 obyvateľov, ktorí tu žijú a pracujú. V meste tolerancie a mieru vstupujú do jeho histórie a prispievajú k rozvoju. Stoja pri zmenách a podieľajú sa na imidži. A to nie je málo.

Web stránka mesta má za úlohu prispieť k lepšej informovanosti občanov i návštevníkov. Verím, že splní svoj účel a bude pre všetkých zdrojom potrebných informácií a údajov.


Ing. František Knapík            
primátor mesta              


Adresa a kontakt: Magistrát mesta Košice        
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
tel.: ++421-(0)55-6419 112
fax: ++421-(0)55-6437 175
email:   sekretariatprimatora @ kosice.sk
www.kosice.sk


Mestské podniky