Deň mesta Košice

Kancelária prvého kontaktu


Podateľňa MMK

Úradné hodiny pre občanov nepretržite počas všetkých pracovných dní

Pondelok 8:00 - 15:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 18:00 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 14:30 hodMestské podniky