Deň mesta Košice

Kancelária prvého kontaktu
Miestny poplatok


Oddelenie ekonomické
Vedúci oddelenia: Ing. Marta Kažimírová
Tel.: 64 19 280

Referát daní a poplatkov
e-mail*: poplatky @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Tatiana Moleková
Tel.: 64 19 180

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).

Mestské podniky