Streda, 23. Máj 2018

Školstvo

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach - termín podania prihlášky je do 4. júna 2018

Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch materských škôl v Košiciach: MŠ Kežmarská 46 a MŠ Trebišovská 11 - termín podania prihlášky je do 31. mája 2018

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 16 v Košiciach - termín podania prihlášky je do 25. mája 2018

Voľné  pracovné  miesta v školách a škol. zariadeniach

Organizačný harmonogram školských prázdnin 2017/2018 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice   /formát   pdf 84 kB/


Školy a školské zariadenia

Oddelenie školstva MMK

Dokumenty a tlačivá

Školské stravovanie

Servis pre rodičov

Mládež a šport
Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach 18.5.2018             DAMKO - Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2018 [zip 3,5 MB] Logo Ministerstva školstva SR
Projekty a granty


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/