Deň mesta Košice

Zoznam žiadateľov o poskytnutie bytovej náhrady

podľa § 9 ods. 8 zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon")

 1. pre náhradný nájomný byt s jednou obytnou miestnosťou podľa § 5 ods. 6 písm. a)

  Por. č.Meno a priezvisko žiadateľaDátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  o priznaní nároku na bytovú náhradu
  1.   Mária Kissová 27.08.2012
  2.   Karin Bogschová 20.09.2012
  3.   Jozef Homiššák 21.09.2012
  4.   Božena Nagyová 15.10.2012
  5.   MUDr. Anna Szitásová 13.01.2014
  6.   Mgr. Karol Kačala 22.08.2016


 2. pre náhradný nájomný byt s dvomi obytnými miestnosťami podľa § 5 ods. 6 písm. b)

  Por. č.Meno a priezvisko žiadateľaDátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  o priznaní nároku na bytovú náhradu
  1.   Jozef Mižák 04.05.2012
  2.   Oliver Kupec 04.05.2012
  3.   Dušan Palenčár 07.05.2012
  4.   JUDr. Alica Tančáková 23.07.2012
  5.   Kristína Mátrayová 30.07.2012
  6.   Ivan Mikloš a Erika Miklošová 24.08.2012
  7.   Magdaléna Spišáková 27.08.2012
  8.   Zita Mlynarčíková 24.09.2012
  9.   František Masarč a Gabriela Masarčová 22.10.2012
  10.   Darina Neveziová 22.10.2012
  11.   Liana Theisová 25.10.2012
  12.   Ing. Juraj Roža a Mária Rožová 21.01.2013
  13.   Eva Drotárová 06.08.2013


 3. pre náhradný nájomný byt s tromi obytnými miestnosťami podľa § 5 ods. 6 písm. c)

  Por. č.Meno a priezvisko žiadateľaDátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  o priznaní nároku na bytovú náhradu
  1.   Jarmila Dudášová a Ján Dudáš 05.09.2012


 4. pre náhradný nájomný byt so štyrmi obytnými miestnosťami podľa § 5 ods. 6 písm. d)

  Por. č.Meno a priezvisko žiadateľaDátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  o priznaní nároku na bytovú náhradu
  1.   Zlata Segiňáková a Ľudovít Segiňák 08.11.2012
/Zdroj: odd. právne a majetkové MMK/


Mestské podniky