Deň mesta Košice

Územný plán mesta


Územnoplánovacie dokumenty

  ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE     /Stav zmien a doplnkov - október 2018/

  Regulatívy pre usporadanie územia Hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice   /zip file 103 MB/
/Stav zmien a doplnkov - október 2018/


Mestské podniky