Deň mesta Košice

Územný plán mesta


Územnoplánovacie dokumenty

  ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE     /Stav zmien a doplnkov - január 2016/

  Regulatívy pre usporadanie územia Hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice   /zip file 58 MB/
/Stav zmien a doplnkov - január 2016/


Mestské podniky