Štvrtok, 21. Jún 2018

Územný plán mesta


Územnoplánovacie dokumenty

  ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE     /Stav zmien a doplnkov - máj 2018/

  Regulatívy pre usporadanie územia Hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice   /zip file 92 MB/
/Stav zmien a doplnkov - máj 2018/