Deň mesta Košice

Milí Košičania,
vážení návštevníci nášho mesta,


vianočným sviatkom už tradične pripisujeme iný význam, iné postavenie, ako ostatným dňom v priebehu roka. Napokon, na vzhľade nášho mesta i Vašich obydlí to vidno na prvý pohľad. Tieto dni majú pre nás svoj hlboký význam odnepamäti. Je v nás zakódovaný aj v narodení Ježiša Krista, výnimočnej bytosti Viery a Lásky, aj v putovaní našej Zeme okolo Slnka, prinášajúcom mohutnejúci prúd životodarného svetla.

Všeobecne prijímame Vianoce ako výnimočné dni naplnené pokojom, prívetivým teplom a pocitom vzájomnej spriaznenosti. V tomto duchu pre Vás pripravili pracovníci Magistrátu mesta Košice počas tohtoročných Košických Vianoc aj množstvo podujatí. Už po štrnástykrát sa historické centrum nášho mesta zaplní vianočnými melódiami, vystúpeniami malých i dospelých umelcov, trblietavými ozdobami a verím, že aj Vašimi usmiatymi tvárami. Tohtoročný vianočný program nesie názov "Otvor svoje srdce" a je zameraný viac, ako po iné roky, aj na predstavenie národnostných menšín, žijúcich v Košiciach. Sú to naši spoluobčania, priatelia a kolegovia. Ľudia, ktorí tak, ako my všetci, žijú v tomto obdivuhodnom meste. Základom našej existencie je bohatosť a pestrosť života na našej planéte. Rozmanitosť na všetkých úrovniach, ktorá sa vzájomne dopĺňa, ktorej jednotlivosti sú vzájomne závislé. Aj v našom meste sa navzájom potrebujeme, každý jednotlivec má pre naše mesto význam, má v ňom svoje miesto.

V týchto dňoch častejšie zaznievajú výzvy na toleranciu, pokoj, solidaritu. V rýchlom behu života prichádza každoročne príležitosť prejaviť záujem a pochopenie pre pomoc nielen svojim blízkym, ale "otvoriť svoje srdce" aj neznámym ľuďom. Občas sami potrebujeme pomoc a vtedy si možno viac uvedomujeme, aká je pre nás dôležitá pozornosť druhého človeka.

Želám Vám, každému z Vás osobitne, aby ste počas nasledujúcich dní mohli zažiť okamih, v ktorom pocítite, že ľudia vo Vašom okolí Vás potrebujú, že ste pre nich nenahraditeľní, že ste im mohli odovzdať niečo, čo im veľmi chýba. Nepoznám hlbší zmysel života a krajší pocit, ako naplnenie spolupatričnosťou, láskou a vzájomnou úctou.

Prežite pokojné a radostné vianočné sviatky.


František Knapík        
primátor mesta Košice      
MESTO KOŠICE   vás pozýva na   KOŠICKÉ VIANOCE 2008

v dňoch 5. - 23. decembra 2008

Hlavná ulica - pódium pri súsoší Immaculata


5. 12. 2008 piatok - 17.00 hod. OTVOR SVOJE SRDCE - Slávnostné otvorenie Košických Vianoc 2008
spojené s rozsvietením vianočného stromčeka a vianočnej výzdoby
Mikulášska klauniáda     hudobno-tanečný zábavný program
Účinkujú: Dominika Mirgová, Tomáš Krak, tanečné skupiny UnoStar, Unoteens a Hviezdička z Košíc, klaun Adrián, Mikuláš
Moderátori: Bruno Ciberej a Rišo Herrgott
Miesto: Hlavná ulica – pódium pri súsoší Immaculata
Organizátori: Mesto Košice, U. S. Steel Košice, s. r. o.

21. 12. 2008 nedeľa – 17.00 hod. OTVOR SVOJE SRDCE - Slávnostný vianočný koncert
Účinkujú: Cigánski diabli, orchester Štátneho divadla Košice
a sólisti Jaroslav Dvorský, Michaela Várady, mládežnícky spevácky zbor Chorus Comenianus, moderátor Dano Junas
Diriguje: Aleš Podařil (ČR)
Organizátori: Mesto Košice, Rap-art Košice
Bezplatné vstupenky budú k dispozíciiv Informačnom centre mesta Košice, Hlavná 59, od 10. 12. 2008

Sprievodné podujatia:

05. - 23. decembra 2007   VIANOČNÉ TRHY
denne od 09.00 do 21.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica - od súsošia Immaculata po OD Tesco

05. - 23. decembra 2007   PRIMÁTORSKÝ PUNČ
denne od 14.00 do 19.00
05. 12. - od 17.00 hod.
Miesto: Hlavná ulica – vyhradený stánok v rámci vianočných trhov

31. december 2008

10.00 – 12.00 hod.   Detský Silvester 2008
Miesto: Štátne divadlo Košice – Malá scéna, Hlavná 76
Organizátori: Mesto Košice, Štátne divadlo Košice
Predpredaj vstupeniek: denná pokladňa ŠD Košice od 10. 12. 2008
Plagát k podujatiu     /formát .jpg   674 kB/

19.00 – 1.00 hod.   Silvester Košice 2008
Miesto: Hlavná ulica – pódium pri súsoší Immaculata
Organizátori: Mesto Košice, Mestská časť Košice – Staré Mesto
Plagát k podujatiu     /formát .jpg   170 kB/

   Plagát so stručným programom Košických Vianoc 2008     /formát .pdf   2 020 kB/

   Program podujatí Košických Vianoc 2008 - bulletin     /formát .pdf   3 534 kB/


Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach nájdete na www.kosice.sk v sekcii   KULTÚRNA ZIMA V KOŠICIACH
Hlavný organizátor Košických Vianoc 2008:
Mesto Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013

Generálny sponzor: U. S. Steel Košice, s. r. o.

Zmena programu je vyhradenáMestské podniky