Deň mesta Košice
Programový kalendár Košických rozprávkových Vianoc

KOŠICKÉ ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE 2011


Milí Košičania i tí, ktorí navštívite naše krásne mesto!

Pre obdobie tohtoročného vianočného očakávania sme pre Vás pripravili program, ktorý nazvať rozprávkovým je nielen malebné, ale aj výstižné. Všetko to pestré dianie začne už v pondelok 5. decembra príchodom Mikuláša a skončí sa v piatok 23. decembra finálovou ponukou primátorského punču s príchuťou vzájomnej spolupatričnosti a podpory tých, ktorí to potrebujú najviac. Medzitým sa bude naozaj každý deň čosi vianočného diať nielen pod jedličkou na Hlavnej (pre milovníkov detailov: tohto roku je to douglaska), ale aj na ďalších vianočných pódiách mesta. V orientácii bohatou ponukou košických Vianoc Vám poslúži Programový kalendár, do ktorého sme okrem potrebných informácií vložili aj snahu o láskavý vianočný humor. Buďte prosíme k tomuto pokusu zhovievaví, idea vznikla v hlavách pracovníkov úseku marketingu a kultúry, ktorí ju popri svojich povinnostiach aj zrealizovali. Hoci len amatérsky, ale s úmyslom zaujať a potešiť niečim netradičným. Dajte nám vedieť ako sa vám tohtoročný vianočný programový kalendár páči (marketing@kosice.sk), vďaka vašim pripomienkam môže byť ten budúci lepší.

A tak už len prianie:
Nech sú naše predvianočné Košice aj v tomto roku žiarivo pestré, nech vás programy, ktoré si vyberiete naozaj potešia, no predovšetkým - nech je to pre nás všetkých aj obdobie, v ktorom.phpoň trochu uberieme z tempa maratónu života a pripomenieme si vetu, ktorá je už po stáročia podstatou sviatkov lásky a dobra: Pokoj ľuďom dobrej vôle!

Vaše mesto Košice a jeho zamestanci!VIANOČNÉ PROGRAMY denne od 17.00 hod. v dňoch 5. - 23. decembra 2011

KOŠICKÉ VIANOČNÉ TRHY na Hlavnej ulici, denne od 09:00 do 21:00 hod.

PROGRAMOVÝ KALENDÁR Košických rozprávkových Vianoc 2011     /formát .pdf  2,5 MB/


Zdroj: Referát marketingu, kultúry a styku so zahraničím MMK


Mestské podniky