Deň mesta Košice

NÁVRH NA NOVÉ VZN:Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice


Návrh na znenie VZN   /pdf  492 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   23.01.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 02.02.2018 na email   stanislav.takac@kosice.sk

Mestské podniky