Deň mesta Košice

NÁVRH NA NOVÉ VZN:


Všeobecne záväzné nariadenie meta Košice
Určenie názvu ulice „Ulica Alexandra Dubčeka“


Návrh na znenie VZN s prílohou   /pdf  245 kB/Zverejnené na pripomienkovanie:   20.11.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 30.11.2017 na email   eva.ritokova@kosice.skMestské podniky