Deň mesta Košice

NÁVRHY NA ZMENU VZN 39 a 48


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 39,
Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hospodárskej – sídelnej aglomerácie Košice

Návrh na zmenu VZN 39   /pdf  194 kB/


Grafické prílohy k ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017:      


Zverejnené na pripomienkovanie:   24.11.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 4.12.2017 na email   uhamke@kosice.skVšeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 48
O záväznej časti územného plánu zóny Kavečany

Návrh na zmenu VZN 48   /pdf  257 kB/

Prílohy:      


Zverejnené na pripomienkovanie:   24.11.2015

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 4.12.2017 na email   uhamke@kosice.sk


Mestské podniky