Deň mesta Košice

NÁVRHY NA ZMENU VZN 39, 47 a NA NOVÉ VZN


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 39,
Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hospodárskej – sídelnej aglomerácie Košice

Návrh na zmenu VZN 39   /pdf  200 kB/


Prílohy:
Grafické prílohy k ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018:      

Zverejnené na pripomienkovanie:   31.08.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 10.9.2018 na email   uhamke@kosice.skVšeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 47,
O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Barca

Návrh na zmenu VZN 47   /pdf  192 kB/


Príloha:

Zverejnené na pripomienkovanie:   31.08.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 10.9.2018 na email   uhamke@kosice.skVšeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD

Návrh na znenie VZN   /pdf  184 kB/


Príloha:
Grafická príloha:      

Zverejnené na pripomienkovanie:   31.08.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 10.9.2018 na email   uhamke@kosice.skVšeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I

Návrh na znenie VZN   /pdf  183 kB/


Príloha:
Grafická príloha:      

Zverejnené na pripomienkovanie:   31.08.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 10.9.2018 na email   uhamke@kosice.skVšeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta

Návrh na znenie VZN   /pdf  183 kB/


Textová príloha a grafické prílohy:

Zverejnené na pripomienkovanie:   31.08.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 10.9.2018 na email   uhamke@kosice.skMestské podniky