Deň mesta Košice

NÁVRHY NA ZMENY VZN 70, 138, 157 a 173Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 70
O dani za užívanie verejného priestranstva


Návrh na znenie VZN   /pdf  112 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   31.08.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do10.09.2018 na email   tatiana.molekova@kosice.sk


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 138
O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam


Návrh na znenie VZN   /pdf  215 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   31.08.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do10.09.2018 na email   beata.lopusniakova@kosice.sk


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 157
O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice


Návrh na znenie VZN   /pdf  376 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   31.08.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do10.09.2018 na email   stanislav.takac@kosice.sk


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 173
O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice


Návrh na znenie VZN s grafickou prílohou   /pdf  674 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   31.08.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do10.09.2018 na email   katarina.popovic@kosice.sk

Mestské podniky