Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Investičné projekty EHMK 2013

Predmetné projekty sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. FOTODOKUMENTÁCIA pozostáva z odkazov na galérie fotografií dokumentujúce rôzne štádiá implementácie ôsmych investičných projektov realizovaných v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.


ULIČKA REMESIEL  (19/0)

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá  (21/0)

PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO  (19/0)

MESTSKÝ PARK  (38/0)

KUNSTHALLE  (46/0)

KOŠICKÝ HRAD  (21/0)

KASÁRNE - KULTURPARK  (55/0)

AMFITEÁTER  (19/0)

Mestské podniky