Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Investičné projekty EHMK 2013->AMFITEÁTER

Fotodokumentácia - odkazy na galérie fotografií dokumentujúce jednotlivé štádiá implementácie projektu rekonštrukcie Amfiteátra v Košiciach


Odovzdávanie stavby  (0/9)

50. týždeň  (0/10)

49. týždeň  (0/10)

48. týždeň  (0/10)

47. týždeň  (0/10)

46. týždeň  (0/10)

45. týždeň  (0/10)

44. týždeň  (0/10)

43. týždeň  (0/10)

42. týždeň  (0/13)

41. týždeň  (0/10)

40. týždeň  (0/0)

39. týždeň  (0/10)

38. týždeň  (0/8)

37. týždeň  (0/10)

36. týždeň  (0/10)

35. týždeň  (0/13)

34. týždeň  (0/10)

33. týždeň  (0/6)

Mestské podniky