Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Investičné projekty EHMK 2013->SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá

Fotodokumentácia - odkazy na galérie fotografií dokumentujúce jednotlivé štádiá implementácie projektu SPOTS - premenu nepoužívaných výmenníkových staníc na komunitné kultúrno-spoločenské centrá na uliciach Ľudovej, Brigádnickej, Važeckej, Štítovej a Wuppertálskej.


Odovzdávanie stavby  (0/39)

51. týždeň  (0/37)

50. týždeň  (0/40)

49. týždeň  (0/40)

48. týždeň  (0/40)

47. týždeň  (0/40)

46. týždeň  (0/40)

45. týždeň  (0/37)

44. týždeň  (0/37)

43. týždeň  (0/38)

42. týždeň  (0/40)

41. týždeň  (0/40)

40. týždeň  (0/40)

39. týždeň  (0/34)

38. týždeň  (0/52)

37. týždeň  (0/31)

36. týždeň  (0/20)

35. týždeň  (0/0)

34. týždeň  (0/28)

33. týždeň  (0/14)

32. týždeň  (0/32)

Mestské podniky