Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Investičné projekty EHMK 2013->SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá->35. týždeň

Kontrolný deň sa v 35. týždni nekonal z dôvodu štátneho sviatku dňa 29.8.2012


Mestské podniky