Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Investičné projekty EHMK 2013->KOŠICKÝ HRAD->42. týždeň

Galéria fotografií dokumentujúca stav prác na revitalizácii a sprístupnenení archeologického náleziska Košického hradu počas kontrolného dňa v 42. týždni roku 2012

1.

1.
2.

2.

3.

3.
4.

4.

5.

5.
6.

6.

7.

7.
8.

8.


Mestské podniky