Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Investičné projekty EHMK 2013->PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO->Odovzdávanie stavby

Galéria fotografií odovzdávania stavby - rekonštrukcie a revitalizácie zelene parkov Moyzesova / Komenského dňa 19.12.2012

1.

1.
2.

2.

3.

3.
4.

4.

5.

5.

Mestské podniky