Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Fotodokumentácia podujatí v investičných projektoch EHMK->Kunsthalle / Hala umenia Košice

Budova je považovaná za jednu z architektonicky najhodnotnejších budov, postavených na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. Po prasknutí bazénového telesa, vplyvom statických porúch spôsobených poklesom hladiny spodnej vody, bola začiatkom 80. rokov činnosť plavárne ukončená. Po rekonštrukcii vznikol moderný priestor pre medzinárodné výstavy vizuálneho umenia.

Viac informácií nájdete na www.huk.sk


OKTÓBER 2013  (1/0)

JÚL - AUGUST 2013  (1/0)

Mestské podniky