Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Fotodokumentácia podujatí v investičných projektoch EHMK->Parky Moyzesova a Komenského

Tri samostatné parky, nachádzajúce sa v blízkosti centra, sú súčasťou kultúrneho dedičstva Košíc. Majú zvyčajne tranzitný charakter a využívajú sa aj ako pešia komunikácia. Obyvatelia ich nevyužívajú na oddych pre zlý stav zelene a chýbajúci mobiliár. Revitalizácia pozmenila ich funkciu na galérie pod holým nebom a vytvorila priestor pre prezentáciu umenia.


MÁJ 2014  (1/0)

MÁJ 2013  (1/0)

Mestské podniky