Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Fotodokumentácia podujatí v investičných projektoch EHMK->Košický hrad

Hrad sa nachádza na severozápad od mesta v jeho tesnej blízkosti. Jeho počiatky siahajú až do neskorej doby bronzovej. Od 11. storočia začala výstavba hradiska, vďaka ktorej získal dnešnú podobu. V jeho blízkosti sa nachádza Vyhliadková veža. Revitalizáciou vznikli podmienky na interakciu tradičných podôb umenia s inovatívnou prezentáciou kultúry.


JÚL 2017  (1/0)

MÁJ 2017  (1/0)

AUGUST 2016  (1/0)

JÚL 2016  (2/0)

JÚN 2016  (1/0)

OKTÓBER 2015  (1/0)

AUGUST 2015  (1/0)

JÚL 2015  (1/0)

JÚN 2015  (1/0)

MÁJ 2015  (1/0)

OKTÓBER 2014  (1/0)

SEPTEMBER 2014  (1/0)

AUGUST 2014  (0/13)

JÚN 2014  (0/6)

JÚL 2014  (0/12)

MÁJ 2014  (0/12)

JANUÁR 2014 - DECEMBER 2014  (1/0)

OKTÓBER 2013  (1/0)

SEPTEMBER 2013 - DECEMBER 2014  (1/0)

SEPTEMBER 2013  (3/0)

AUGUST 2013  (3/0)

JÚL 2013  (4/0)

JÚN 2013  (1/0)

MÁJ 2013  (1/0)

Mestské podniky