Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Fotodokumentácia podujatí v investičných projektoch EHMK->SPOTs - kult.spoločenské centrá

Výmenníkové stanice v okrajových častiach mesta boli postavené v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Rozvojom a miniaturizáciou technológií mnohé stratili svoju pôvodnú funkciu. Sídliská pritom majú poddimenzovanú kultúrnu infraštruktúru. Rekonštrukciou výmenníkov získali okrajové časti mesta nové priestory pre komunitný rozvoj a kultúru na lokálnej úrovni.

Viac informácií nájdete na www.spots.sk


Mestské podniky