Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Fotodokumentácia podujatí v investičných projektoch EHMK->Ulička remesiel

Umelecká štvrť je súčasťou užšieho centra mesta. Donedávna len obmedzene slúžila pre napĺňanie kultúrnych funkcií. Stav povrchu dláždených komunikácií a technickej infraštruktúry je klasifi kovaný ako havarijný. Revitalizáciou štvrte vznikol kompaktný celok pre prezentáciu histórie, kultúry a umenia s prepojením na Kunsthalle, Mestský park a centrum mesta.


Máj 2017  (1/0)

DECEMBER 2014  (1/0)

OKTÓBER 2014  (3/0)

SEPTEMBER 2014  (1/0)

August 2014  (1/0)

JÚN - JÚL 2014  (1/10)

OKTÓBER 2013  (2/0)

AUGUST 2013  (1/0)

JÚL 2013  (1/0)

Mestské podniky