Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Fotodokumentácia podujatí v investičných projektoch EHMK->Amfiteáter

Otvorený priestor pre 12 000 divákov bol postavený v roku 1954. Bol navštevovaný a známy v celom regióne. Bol jedinečnou kultúrnou dominantou, kde sa premietali fi lmy a diali rôzne podujatia a festivaly. Po revolúcii v roku 1989 sa jeho činnosť obmedzila a amfi teáter chátral. Technickým zhodnotením sa dosiahne skvalitnenie služieb pre kultúru, umenie a film.


JÚN 2014  (0/13)

SEPTEMBER 2013  (2/0)

AUGUST 2013  (2/0)

JÚL 2013  (1/0)

JÚN 2013  (1/0)

MÁJ 2013  (1/0)

Mestské podniky