Streda, 14. November 2018

Fotogaléria

../FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016->O STRATENÝCH POKLADOCH DÓMU SV. ALŽBETY

Do dejín pokladov a vzácnych umeleckých zbierok zvyčajne zasahujú vojny, nepokoje, totalitné správanie. Avšak za stratou cenných vecí je vždy ľudská chamtivosť, lakomosť a bieda, ale aj hlúposť. Počas stáročí do dejín Kostola sv. Alžbety nepriaznivo zasiahli mnohé udalosti: vojny, reformácia, stavovské povstania, prírodné pohromy, ale aj krádeže a politika. Viac o veľkej krádeži z roku 1939, keď zmizol zlatý dómsky poklad, ktorý je dodnes nezvestný, sa účastníci dozvedeli v uvedenej prednáške prof. Petra Zubka, PhD., archivára Arcibiskupského archívu v Košiciach. Jej súčasťou bolo aj predstavenie tých častí mobiliára (oltáre), ktoré skoro zanikli alebo zanikli definitívne.

1.

obr. 1
2.

obr. 2
3.

obr. 3
4.

obr. 4