Deň mesta Košice

Fotogaléria

../FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016->EKUMENICKÝ KONCERT

Ekumenické spoločenstvo cirkví a kresťanských spoločenstiev na území mesta Košice má veľmi živú vyše dvadsaťročnú tradíciu. Jeho cieľom je nielen zbližovanie, spolupráca, vzájomné spoznávanie sa a duchovné obohacovanie jeho členov, ale aj spoločné úsilie pre dobro obyvateľov nášho mesta. Ekumenický koncert každoročne ponúka pestrosť liturgických spevov cirkevných spoločenstiev, členov košickej ekumeny a má túžbu dotknúť sa sŕdc všetkých ľudí dobrej vôle.

1.

plagát
2.

program
1/2
3.

program
2/2
4.

obr. 1
5.

obr. 2
6.

obr. 3
7.

obr. 4

8.

obr. 5
9.

obr. 6
10.

obr. 7
11.

obr. 8
12.

obr. 9
13.

obr. 10
14.

obr. 11

15.

obr. 12
16.

obr. 13
17.

obr. 14
18.

obr. 15
19.

obr. 16
20.

obr. 17
21.

obr. 18

22.

obr. 19
23.

obr. 20
24.

obr. 21
25.

obr. 22
26.

obr. 23
27.

obr. 24
28.

obr. 25

29.

obr. 26
30.

obr. 27
31.

obr. 28

Mestské podniky