Deň mesta Košice

Fotogaléria

../FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016->(PO)OHLIADNUTIE

Marián Šangala (1941 - 2015) je košickej verejnosti známy nielen ako dlhoročný fotograf Festivalu sakrálneho umenia a sakrálnych pamiatok, ale aj mnohých kultúrnych podujatí Ekumenického spoločenstva na území mesta Košice, či Košickej eparchie. Námety pre svoju tvorbu nachádzal aj v prírode a krajine, kam nespočetne veľakrát smeroval so svojím fotoaparátom i statívom. Jeho fotografie sú náplňou reprezentatívnej publikácie o sakrálnych pamiatkach Košíc, mnohých obciach regiónu (Margecany, Gelnica, Kostoľany, Kysák) ako aj monografií Kríže Košíc a okolia, Postavené Roku Pána.

1.

plagát
2.

obr. 1
3.

obr. 2
4.

obr. 3
5.

obr. 4
6.

obr. 5
7.

obr. 6

8.

obr. 7
9.

obr. 8

Mestské podniky