Deň mesta Košice

Fotogaléria

../FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016->ŽIDOVSKÉ KOŠICE S JANOU TEŠŠEROVOU

V septembri 2015 otvorila ŽNO Košice galériu nesúcu meno významného košického výtvarníka Ľudovíta Felda. Expozícia v areáli Ortodoxnej synagógy na Puškinovej ulici obsahuje prevažne diela akademického maliara Ľudovíta Felda, absolventa košickej maliarskej školy Eugena Króna, ako aj diela významných židovských maliarov Slovenska.

1.

obr. 1
2.

obr. 2
3.

obr. 3
4.

obr. 4
5.

obr. 5
6.

obr. 6
7.

obr. 7

8.

obr. 8
9.

obr. 9
10.

obr. 10

Mestské podniky