Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Fotodokumentácia podujatí v investičných projektoch EHMK->Košický hrad->MÁJ 2017->Udelenie erbovej listiny

Obyvatelia Košického hradu oslavovali. Dňa 6. 5. 2017 pripravilo osadenstvo Košického hradu, dobrovoľníci občianskeho združenia Castellum Cassovia, príjemnú oslavu udelenia erbovej listiny mestu Košice a zároveň aj II. lov s pánom z Perína, teda turnaj v stredovekej lukostreľbe. Začalo sa hneď doobeda, ochutnávkou stredovekej kuchyne, priamo na hornom nádvorí hradu, návštevníci mohli túto kuchyňu ochutnávať počas celého dňa. Postupne ako deň plynul, pribúdali do programu ďalšie čísla. Niekoľkými vstupmi vystúpili sokoliari so zoskupenia Horus pod vedením Slava Kukurugyu. Neskôr sa pripojili hudobníci združení okolo Ľuboša Bartka, zahrali v niekoľkých vstupoch piesne stredoveku. Podujatia sa zúčastnilo okolo 300 návštevníkov.

1.

1.
2.

2.
3.

3.
4.

4.
5.

5.
6.

6.
7.

7.

8.

8.
9.

9.
10.

10.
11.

11.

Mestské podniky