Deň mesta Košice
Logo MŠVVaŠ - odklik na register dotácií v oblasti športu

 KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA a.s.
Založenie akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 993 zo dňa 16.6.2014.
Hlavným cieľom založenia spoločnosti je zabezpečiť výstavbu nového mestského futbalového štadióna a tréningových ihrísk vrátane infraštruktúry. Ďalším cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj a podporu mládežníckeho futbalu.
Mesto Košice chce postaviť moderný futbalový štadión pre Košičanov, ktorý bude spĺňať podmienky UEFA 4. kategórie a bude slúžiť na ligové, medzinárodné a reprezentačné zápasy, ale aj kultúrne a športové podujatia.

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA

Údaje o právnickej osobe evidovanej v registri športových organizácií

Štatutárny orgán:
Predstavenstvo:
JUDr. Martin Petruško - predseda
Ing. Marek Kandráč - člen predstavenstva
Ing. Ján Jakubov - člen predstavenstva

Dozorná rada:
Ing. Pavol Lazúr - predseda
Ing. Blažej Podolák - podpredseda
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
JUDr. Tibor Bacsó
JUDr. Cyril Betuš

Kontrolór športovej organizácie:
JUDr. Tibor BacsóVÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2017

SPRÁVA AUDITORA k 31.12.2017


ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

Priebežné čerpanie dotácie v roku 2018

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie za rok 2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016

Zverejnenie zmlúv a objednávok

Priebežné správy o priebehu prác stavby KFA
Priebežná správa o priebehu prác k 30.07.2018

Priebežná správa o priebehu prác k 26.10.2017 - príprava územia


Aktuálne výzvy
06.03.2018 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zákazky „Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby Košická futbalová aréna – futbalový štadión“

01.12.2017 ZÁVEREČNÝ INFORMATÍVNY DOKUMENT SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU k zákazke: Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión"

21.02.2017 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión"

Vestník č. 4/2017 - 05.01.2017 - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Napísali o nás:
29.10.2018
Výstavba Košickej futbalovej arény začala symbolickým výkopom
/zdroj: www.kosice.sk/

09.06.2017
Stavenisko KFA bolo odovzdané, nezačne sa ale kopať hneď
/zdroj: www.kosice.sk/

30.05.2017
Začali sa práce na KOŠICKEJ FUTBALOVEJ ARÉNE
/zdroj: www.kosice.sk/

03.02.2016
Finišujú prípravné práce územia určeného na výstavbu nového futbalového štadióna
/zdroj: www.kosice.sk/

26.11.2015
Nový futbalový štadión začínajú stavať aj v Košiciach
/zdroj: šport.sk/

21.10.2015
Výkopové práce na štadión už v tomto roku
/zdroj: nasenovinky.sk/

2.6.2015
Nový futbalový štadión by sa mal začať stavať ešte tohto roku
/zdroj: www.fcvss.sk/


Adresa:
Košická Futbalová Aréna a.s.
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - vizualizácia - exteriér KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - vizualizácia - exteriér KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - vizualizácia - interiér KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - vizualizácia - interiér KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - vizualizácia - celková situácia / areál s tréningovými ihriskami a prakoviskami


Prezentačné video a vizualizácie KFA - etapizácie výstavby, exteriéru a interiéru - sú k dispozícii na stiahnutie:
http://www.kosice.sk/static/prilohy/kfa/Etapizacia.zip
http://www.kosice.sk/static/prilohy/kfa/Exterier.zip
http://www.kosice.sk/static/prilohy/kfa/Interier.zi
http://www.kosice.sk/static/prilohy/kfa/video/Final_video.wm

Mestské podniky