Deň mesta Košice
Znak Mestskej polície

  Školiace stredisko

    Vedúci strediska:
    Mgr. Miroslav Dzurik
    Telefón: +421 55 6419 203
    E-mail: miroslav.dzurik@kosice.sk
    Web: www.kosice.sk/msp.php
    Trieda SNP 48/A
    040 11 Košice


Mestské podniky