Deň mesta Košice

Pracovné príležitosti


MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
16.11.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD
16.11.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 25.11.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre cestný správny orgán - na zastupovanie počas MD
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre cestný správny orgán - na zastupovanie počas MD
14.11.2017
Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE CESTNÝ SPRÁVNY ORGÁN - na zastupovanie počas MD Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do : 22.11.2017...
ZŠ Gemerská 2, Košice
ZŠ Gemerská 2, Košice
13.11.2017
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste....
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
03.11.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Tomášikova 31, Košice. Termín podania prihlášky je do 28. novembra 2017...

Mestské podniky