Deň mesta Košice

Pracovné príležitosti


MŠ Budapeštianska 1, Košice
MŠ Budapeštianska 1, Košice
21.05.2018
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
ZŠ Trebišovská 10, Košice
ZŠ Trebišovská 10, Košice
21.05.2018
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov....
ZŠ Abovská 36, Košice
ZŠ Abovská 36, Košice
16.05.2018
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
14.05.2018
Informácia o voľnom pracovnom mieste V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: ...
Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch materských škôl
Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch materských škôl
10.05.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov dvoch materských škôl v Košiciach: MŠ Kežmarská 46 a MŠ Trebišovská 11. Termín podania prihlášky: 31. máj 2018...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach
10.05.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice. Termín podania prihlášky je do 4. júna 2018...
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
02.05.2018
Primátor mesta KOŠICE podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 16, Košice ...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...

Mestské podniky