Deň mesta Košice

Pracovné príležitosti


Voľné pracovné miesto - ZŠ Považská 12, Košice
Voľné pracovné miesto - ZŠ Považská 12, Košice
20.02.2017
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZUŠ Jantárová 2, Košice
Voľné pracovné miesto - ZUŠ Jantárová 2, Košice
16.02.2017
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto  -  MŠ Galaktická 9, 040 12  Košice
Voľné pracovné miesto - MŠ Galaktická 9, 040 12 Košice
13.02.2017
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. ...

Mestské podniky