Deň mesta Košice

Pracovné príležitosti


ZŠ Polianska 1, Košice
ZŠ Polianska 1, Košice
12.11.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia slovenský jazyk a literatúra ...
ZŠ M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1
ZŠ M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1
12.11.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľ (ruský jazyk - dejepis)...

Mestské podniky