Pondelok, 20. August 2018

Predaj majetku mesta Košice


Zverejnenie nehnutežných vecí prevedených do vlastníctva inej osoby na základe §5 , ods. 6, Z. 211/2000 Z.z.