Utorok, 12. December 2017

Predaj majetku mesta Košice


Zverejnenie nehnutežných vecí prevedených do vlastníctva inej osoby na základe §5 , ods. 6, Z. 211/2000 Z.z.